OurpeopleCampaign01

 

กิจกรรม  นู๋ทำได้

 

กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของพนักงาาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองปรัชญาของธุรกิจในการ “ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด” โดยผ่านวัฒนธรรมองค์กร ACTIVE การทำมื้อนี้นั้นเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในสายเลือดพนักงานบาร์บีคิว พลาซ่า อยู่แล้ว คำว่า “นู๋ทำได้” คือการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนั่นเอง เพื่อจุดหมายปลายทางการทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด
 
จาก Post Card “นู๋ทำได้” 1,234 เรื่องราว ผ่านการลั่นกรองจากทีมผู้บริหาร และได้ 20 เรื่องราวในการร่วมรับผิดชอบ (Accountability) หน้าที่ของตนเองที่ดีที่สุด และส่งมอบความประทับใจ (Customer Delight) ให้แก่ลูกค้าภายใน และภายนอกที่ดีที่สุด 14 เรื่องราวจากหน่วยธุรกิจบาร์บีคิวพลาซ่า 3 เรื่องราวจากสำนักงานใหญ่ และ 3 เรื่องราวจากโรงงานนวนคร ทำการมอบรางวัล พร้อมแบ่งปันเรื่องราวที่ดีที่สุดนี้ผ่านงานสัมมนาประจำปี (BBQ Annual Conference) เพื่อเป็นการให้รางวัล และส่งต่อเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ให้กับพนักงานท่านอื่น
 
เมื่อพวกเขาเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทยังมอบทริปที่ดีที่สุด 7 ทริปในฝัน เพื่อตอบแทนพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งพนักงานมีสิทธิ์เลือกได้ตัวเอง ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง รวมถึงเราชาวบาร์บีคิว พล่าซ่า นอกจากจะสนุก (Enjoy) กับกิจกรรมแล้ว พนักงานยังได้รู้จักเพื่อนต่างสาขา แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ ระหว่างกัน ใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองด้วยกัน ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นทีม (Team Work) ทั้งยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ความเป็นชาตินิยมของชาวเกาหลีใต้ พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Innovation Creative Economy) พร้อมตอบคำถามว่าวัฒนธรรมเกาหลี (National Culture) ทำให้ประเทศนี้ฟื้นจากวิกฤต (Valued Change) ได้อย่างไร และสามารถมาปรับใช้กับการทำงานในบริษัทได้อย่างไร เพื่อให้เป็นมื้อที่ดีที่สุดของลูกค้ายิ่งๆขึ้นไปนั่นเอง