การให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ บาร์บีคิวพลาซ่าได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมอบความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากเหตุการณ์ต่าง เช่น นำอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ เช่น เรือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ผ่านทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์ พร้อมนำพนักงานร่วมจิตอาสาทำเสื้อชูชีพและประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยอีกด้วย ล่าสุด บาร์บีคิวพลาซ่ายังได้จัดกิจกรรม “สามัคคีทำบุญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของบริษัทฯ ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัวโปรโมชั่นอาหารชุดรีฟิล โดยบริษัทฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่ายอาหารชุดดังกล่าวร่วมกับเงินบริจาคสมทบจากบริษัทฯ รวม 1,000,000 บาท ไปซ่อมแซมโรงอาหารให้แก่โรงเรียนจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ โรงเรียนบ้าน แม่ผง โรงเรียนบ้านดงมะดะ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนร่องธารวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด นำโดยนางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร นางชาตยา สุพรรณพงศ์ (ตรงกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายชนินทร์ ชูพจน์เจริญ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดตั้ง “ครัวยิ้มสู้ภัยน้ำกับบาร์บีกอน” เพื่อประกอบอาหารพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 ทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมลงพื้นที่นำหน่วยคลื่อนที่สู้ภัยน้ำแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

CSR006

 

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ 1,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายจำนวน 10 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พร้อมส่งมอบโรงอาหารต้นแบบที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผง อ.แม่ลาว จ. เชียงราย

CSR009

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางสาวบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 1,000,000 บาท ภายใต้ “โครงการสามัคคีทำบุญ” เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมโรงอาหารให้แก่โรงเรียนจำนวน 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เอกชัย ผาบไชย (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบเงินฯ นอกจากนี้ ยังได้พระเอกสุดฮอต เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี (ที่ 1 จากขวา) และ     เซเลบริตี้คู่รักชื่อดัง พญ.ชนิดา ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (ที่ 1 จากซ้าย) และม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายในงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ผง จังหวัดเชียงราย

CSR010

CSR011

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด ชวน เต๋อ-ฉันทวิชช์ ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามหน้าโรงอาหารใหม่ภายใต้โครงการสามัคคีทำบุญ

CSR012

สองผู้บริหารบาร์บีคิวพลาซ่า พร้อมตากันทาสีโรงอาหารต้นแบบที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผง อ.แม่ลาว จ. เชียงราย

CSR013

บาร์บีคิวพลาซ่าเลี้ยงอาหารน้องนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

CSR015