แลกคะแนนเป็นส่วนลด ผ่าน LINE ได้แล้ว

เริ่มต้น 200 คะแนน ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน แลกเป็นส่วนลดที่ LINE [...]