1. ระยะเวลาการจำหน่ายชุดหม่าล่า 17 ตุลาคม 2566 – 21 เมษายน 2567
  2. ชุดหม่าล่านี้เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านและ ซื้อกลับบ้าน ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
  3. ชุดหม่าล่านี้สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  4. ชุดหม่าล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ
  5. บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ หรือจากการถ่ายภาพหน้าจอ จับภาพหน้าจอโทรศัพท์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี