โปรโมชั่น หม่าล่าไฟลุก

 

 

ชุดหม่าล่า ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้

  1. ชุดหม่าล่าหมู 285 บาท ประกอบไปด้วย หมูสันคอสไลซ์, เบคอน, เห็ดเข็มทอง, เห็ดออรินจิ, ข้าวโพดอ่อน, คามะจัง, ผงหม่าล่า, ซอสหม่าล่า, มันแข็ง (สามารถเลือกระดับความเผ็ดน้อย หรือมากได้)
  2. ชุดหม่าล่าเนื้อ 325 บาท ประกอบไปด้วย เนื้อสันคอสไลซ์, เนื้อหมักนุ่ม, เห็ดเข็มทอง, เห็ดออรินจิ, ข้าวโพดอ่อน, คามะจัง, ผงหม่าล่า, ซอสหม่าล่า, มันแข็ง (สามารถเลือกระดับความเผ็ดน้อย หรือมากได้)

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ระยะเวลาการจำหน่ายชุดหม่าล่า 17 ตุลาคม 2566 – 21 เมษายน 2567
  2. ชุดหม่าล่านี้เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านและ ซื้อกลับบ้าน ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
  3. ชุดหม่าล่านี้สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  4. ชุดหม่าล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ
  5. บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ หรือจากการถ่ายภาพหน้าจอ จับภาพหน้าจอโทรศัพท์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี