❤️‍🔥❤️‍🔥เผ็ดซี๊ดพร้อมซ่า❤️‍🔥❤️‍🔥

ฟรี! เป๊ปซี่รีฟิล หรือ ชาลิปตันรีฟิล 1 แก้ว ทันที! เมื่อซื้อไก่ทอดหม่าล่า ราคา 119.- (มูลค่ารวมปกติ 168.-)

ชาไป ซ่าไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 15 มิ.ย.66 เท่านั้น

#หม่าล่าไฟลุก #เผ็ดชาจนแกต้องเสียน้ำตา #BarBQPlaza #บาร์บีคิวพลาซ่า #ไก่ทอดหม่าล่า

เงื่อนไขโปรโมชั่น

• โปรโมชั่นไก่ทอดหม่าล่า + เป๊ปซี่รีฟิลหรือชาลิปตันรีฟิล ราคา 119 บาท (จากปกติ 168 บาท)
• ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 66 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า 143 สาขา (ยกเว้นสาขาสีลมคอมเพล็กซ์)
• โปรโมชั่นนี้สำหรับการรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
• รายการอาหารใหม่จากโปรโมชั่นหม่าล่านี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ
• โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher)
• บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ E-Coupon, บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ และ
• ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสิทธิ์โดยการแสดง E-Coupon, E-Voucher จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการของแถม หรือส่วนลด เป็นเงินสดได้