ข้าวกระเทียมหม้อร้อน รุ่นใหม่ล่าสุด!


เงื่อนไขโปรโมชั่น

• ข้าวกระเทียมหม้อร้อนทุกเมนู สำหรับรับประทานที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น

• ข้าวกระเทียมหม้อร้อนทุกเมนูสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ตามที่        บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

• ข้าวกระเทียมหม้อร้อนทุกเมนูสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกได้ และสามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ

• บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ หรือจากการถ่ายภาพหน้าจอ จับภาพหน้าจอโทรศัพท์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี