กติกาการเล่น

1.แจ้งความประสงค์กับพนักงานก่อนร่วมกิจกรรมเพื่อรับบัตรคิวในการร่วมกิจกรรม

2.การร่วมกิจกรรมคีบกุ้งบุฟเฟต์ ต้องใช้มือข้างเดียวในการคีบเท่านั้น และมืออีกข้างไขว้ไปข้างหลัง โดยห้ามยก หรือเอียงถาดภาชนะ

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้อุปกรณ์ที่ร้านได้จัดเตรียมไว้สำหรับร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมนำมาเพื่อใช้เองได้

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธไม่นับรวมกุ้งที่อยู่นอกเหนือจากถาดภาชนะที่ร้านกำหนดให้ทุกรูปแบบ

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีกุ้งที่นำมาให้เล่นในกิจกรรมหมดลงโดยจะแจ้งให้ทราบ ณ ร้านบาร์บีคิว พลาซ่า

6.การตัดสินของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของร้านถือเป็นที่สุด

7.บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นกิจกรรมในการจัดอันดับคะแนนสูงสุดตลอดระยะเวลากิจกรรมเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ รวมถึงอาจมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฎในเว็ปไซต์ https://www.foodpassion.co.th/policy.php

 


 

เงื่อนไขกิจกรรม

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่เวลาร้านเปิดทำการเป็นต้นไป) ที่ร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ทุกสาขา

2.กิจกรรมคีบกุ้งบุฟเฟต์ ครั้งละ 50 บาท ภายในระยะเวลา 10 วินาที

3.รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม เมื่อสั่งชุดเต็มเตา (หมู, เนื้อ, หมูกระทะ, เนื้อกระทะ) ชุดครอบครัว (หมู, เนื้อ) และชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ (หมู, เนื้อ)

4.จำกัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 สิทธิ์ / 1 ชุดอาหารที่กำหนด และไม่จำกัดจำนวนการสั่งชุดอาหารต่อใบเสร็จ