Bar B Q Plaza x Netflix | ANALOG SQUAD ทีมรักนักหลอก

 

MEMBER 15%

Bar B Q Plaza x Netflix | ANALOG SQUAD ทีมรักนักหลอก

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา
 2. สิทธิพิเศษส่วนลด 15% เฉพาะสมาชิก GON Gang Club เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 3. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (12 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567) สมาชิกทุกท่าน รวมถึงสมาชิกที่สมัครใหม่ จะได้รับการปรับสถานะสมาชิก GON Gang Club เป็นระดับ “Family” (ระดับสูงสุด) โดยอัตโนมัติทันที
 4. สิทธิพิเศษสมาชิกระดับ “Family” สำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน หรือสั่งกลับบ้าน รับส่วนลด 15% เมื่อชำระผ่านรูปแบบออนไลน์/พร้อมเพย์ หรือ 10% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือรูปแบบอื่น ยกเว้น ชุดเต็มเตาทุกชุด ชุดเบิร์ธเดย์ทุกชุด และชุดอาหารที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัท
 5. สำหรับสมาชิกที่อยู่ในระดับ “Family” อยู่แล้วก่อนเริ่มโปรโมชั่น จะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับ Family ตัวจริง รับ 1,000 คะแนน ในวันแรกของโปรโมชั่นทันที (12 ธันวาคม 2566) ซึ่งคะแนนดังกล่าว มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ
 6. การปรับระดับสมาชิกโดยอัตโนมัติ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 23.00 น.
 7. เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 23.00 น. ลูกค้าทุกท่านจะถูกปรับระดับสมาชิกให้เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ โดยระดับสมาชิกที่ถูกปรับ อ้างอิงจากยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกนั้นๆ
 8. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะการทานที่ร้าน หรือสั่งกลับบ้านเท่านั้น
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการของแถม ส่วนลด หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรหัสส่วนลด (E-Coupon) ได้
 11. สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัล (Voucher), บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ได้ โดยสะสมคะแนนได้ตามปกติ

SET MENU


*เฉพาะสาขาสยามสแควร์วัน, เซ็นทรัลพระรามเก้า และ เซ็นทรัลเวิลด์

Bar B Q Plaza x Netflix | ANALOG SQUAD ทีมรักนักหลอก

 

*สาขาอื่นทั่วประเทศ

Bar B Q Plaza x Netflix | ANALOG SQUAD ทีมรักนักหลอก

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567 ที่ร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ทุกสาขา
 2. โปรโมชั่นนี้สำหรับการทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน และเดลิเวอรี่
 3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
 4. ชุดโปรโมชั่น 3 ชุด ได้แก่ ชุดครอบครัวหมู Analog, ชุดครอบครัวเนื้อ Analog และชุดครอบครัวรวมมิตร Analog

รายละเอียดดังนี้

 • ชุดครอบครัวหมู Analog ราคา 1,199 บาท ประกอบไปด้วย ถาดรวมหมู, ถาดรวมซีฟู้ด, เมนูของทอด Analog Platter (เบคอนพันเห็ดเข็มทอง, ไก่ชุบแป้งทอด, ครอกเก้ไก่), ข้าวผัดกระเทียม 2 ถ้วย และเครื่องดื่มรีฟิล 2 แก้ว
 • ชุดครอบครัวเนื้อ Analog 1,229 บาท ประกอบไปด้วย ถาดรวมเนื้อ, ถาดรวมซีฟู้ด, ถาดรวมซีฟู้ด, เมนูของทอด Analog Platter (เบคอนพันเห็ดเข็มทอง, ไก่ชุบแป้งทอด, ครอกเก้ไก่), ข้าวผัดกระเทียม 2 ถ้วย และเครื่องดื่มรีฟิล 2 แก้ว
 • ชุดครอบครัวรวมมิตร Analog ราคา 1,259 บาท ประกอบไปด้วย ถาดรวมหมูและเนื้อ, ถาดรวมซีฟู้ด, เมนูของทอด Analog Platter (เบคอนพันเห็ดเข็มทอง, ไก่ชุบแป้งทอด, ครอกเก้ไก่), ข้าวผัดกระเทียม 2 ถ้วย และเครื่องดื่มรีฟิล 2 แก้ว
 1. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อชุดครอบครัวหมู Analog, ชุดครอบครัวเนื้อ Analog หรือชุดครอบครัวรวมมิตร Analog ชุดใดชุดหนึ่ง ลูกค้าจะได้รับฟรี ชุดสายคาดหัวครอบครัวGON 4 แบบ 4 ลาย จำนวน 1 ชุด
 2. ชุดสายคาดหัวครอบครัวGON มีจำนวนจำกัดต่อสาขา ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนชุดสายคาดหัวครอบครัวGON ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าก่อนการสั่งซื้อชุดอาหารโปรโมชั่น
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการของแถม ส่วนลด หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก, คูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ตามที่บริษัทกำหนด โดยเลือกใช้ได้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเท่านั้น
 5. บริษัทขอปฏิเสธการรับ E-Coupon, บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ หรือจากการถ่ายภาพหน้าจอ จับภาพหน้าจอโทรศัพท์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี