1.ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาและสั่งกลับบ้าน ยกเว้นสาขา สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
2.รายละเอียดโปรโมชั่นมีดังนี้
•ชุดหมู 399 บาท ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้ ในหมวดของ ปิ้งย่างถาดใหญ่ ปิ้งย่างถาดเล็ก ข้าว/เส้น
เครื่องเคียง เครื่องดื่มรีฟิล รวม 5 รายการ ตามรายการที่กำหนด
•ชุดเนื้อ 459 บาท ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้ ในหมวดของ ปิ้งย่างถาดใหญ่ ปิ้งย่างถาดเล็ก ข้าว/เส้น
เครื่องเคียง เครื่องดื่มรีฟิล รวม 5 รายการ ตามรายการที่กำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเมนูอาหารตามหมวดและรายการที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นเท่านั้น โดยไม่สามารถ
เลือกเมนูอาหารข้ามหมวดได้
4.สมาชิก GON GANG CLUB รับสิทธิ์ส่วนลดชุดครอบครัว 200 บาท ทันที เมื่อซื้อชุดโปรโมชั่น พร้อมชุดครอบครัว
1 ชุดโปรโมชั่น/ 1 สิทธิ์/ ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อใบเสร็จ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
5.รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 – 3 กันยายน 2566 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น
6.สามารถใช้ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา โปรโมชั่นเฉพาะการทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านเท่านั้น
7.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
8.ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
9.โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher)
10.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
11.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสิทธิ์ E-coupon, E-Voucher ที่มาจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
12.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกได้ แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ
13.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการของแถม หรือส่วนลด เป็นเงินสดได้
14.ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของส่วนลดโดยไม่ได้รับอนุุญาติจากผู้จัดทำโปรโมชั่น หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลด ทุกกรณี