เงื่อนไขการรับสิทธิ์ อิ่มไม่อั้น อย่าบอกใคร

1.ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 – 11 เมษายน 2566 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา

2.โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก GON GANG CLUB เท่านั้น

3.เวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนเกินทุก 10 นาที คิด 20 บาท/ท่าน

4.เริ่มจับเวลาหลังจากสั่งออเดอร์แรก

5.หากรับประทานไม่หมด คิดเงินเพิ่มขีดละ 50 บาทและขอสงวนสิทธิ์ไม่นำอาหารเหลือและ/หรือที่ถูกปรับออกนอกร้าน

(ไม่อนุญาตให้ห่อกลับบ้าน)

6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับประทานอาหารชุดเดียวกันทั้งโต๊ะ

7.เด็กส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. และอายุไม่เกิน 7 ปี รับสิทธิ์รับประทานอาหารฟรี เด็กที่มีส่วนสูง 111 – 130 ซม.

และอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี รับสิทธิ์รับประทานอาหารฟรี กรุณาแสดงหลักฐานเพื่อรับสิทธิ์ทานอาหารฟรี

และเด็กที่มีส่วนสูง 111 – 130 ซม. และอายุ 8 – 12 ปี คิดครึ่งราคา (ใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่าน/โต๊ะ/ใบเสร็จ)

8.โปรโมชั่นนี้สำหรับการรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น

9.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกได้

แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

10.ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

11.โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher)

12.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับ (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา

ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหรือสูญหาย

ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

13.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสิทธิ์ E-coupon, E-Voucher ที่มาจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

14.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการของแถม หรือส่วนลด เป็นเงินสดได้