About us

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยคุณชูพงศ์  ชูพจน์เจริญ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแบรนด์ร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ จำนวน 3 แบรนด์ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซ่บฮัท และ ฮ็อท สตาร์ นำเสนอรูปแบบอาหารในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป คลอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

บาร์บีคิวพลาซ่า เป็นแบรนด์ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างบนกระทะทองเหลือง เปิดให้บริการสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวในเดือนกรกฎาคม ปี 2530  ลักษณะอาหารเป็นรูปแบบปิ้งย่างซึ่งภายหลังจากการเปิดสาขาแรก ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับความนิยมและการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 156 สาขา ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯและตามหัวเมืองหลักของจังหวัดต่าง ๆ

จุ่มแซ่บฮัท เป็นแบรนด์ลำดับที่สองของบริษัทฯ เปิดให้ดำเนินการภายหลังจากการเปิดตัวแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า ในปี 2536 นำเสนอรูปแบบอาหารในสไตล์ต้มลวกในแบบชาบูไทย เสริฟ์อาหารในรูปแบบอาลาคารท์ (A la carte) ร้านตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ปัจจุบัน จุ่มแซ่บฮัทมีการเปิดจำหน่ายอาหารประเภทบุฟเฟต์เพิ่มเติมโดยเป็นการแยกเปิดร้านเป็นร้านจุ่มแซ่บฮัทในสไตล์บุฟเฟ่ต์จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา

ฮ็อท สตาร์ เป็นแบรนด์ ลำดับที่สามของบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจากไต้หวัน เป็นแบรนด์อาหารที่มีเมนูไฮไลท์ (Menu Highlight) ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่ “ไก่ทอดไซส์ XXL” จนได้รับการกล่าวถึงในสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับโลกอย่างซีเอ็นเอ็นให้เป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยและขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน  จนทำให้มีคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต่อแถวเข้าคิวเพื่อซื้อไก่ทอด “ฮ็อท สตาร์” โดยในหนึ่งคืนสามารถทำยอดขายได้สูงสุดถึง 3,000 ชิ้น ทำให้แบรนด์ฮ็อท สตาร์ เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนสาขาที่ขยายสาขาออกไปยังประเทศต่างๆ รวมกว่า 117 สาขา ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน จีน ฮ่องกง มาเก๊า สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย และล่าสุดที่ประเทศไทย โดยบริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบมาสเตอร์ แฟรนไชส์ (Master Franchise) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยวางแผนเปิดร้านฮ็อท สตาร์ ในรูปแบบ แสน็ค คาแฟ่ (snack cafe)  นำเสนออาหารในรูปแบบของ ‘รีบูต แสน็ค’  หรืออาหารว่างเพื่อเพิ่มพลังสำหรับคนรุ่นใหม่   สาขาแรกที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ในปี 2558 นี้

สำหรับการลงทุนด้านธุรกิจอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการเปิดจำหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า โดยเป็นการร่วมทุนในลักษณะ Joint Venture กับนักธุรกิจในประเทศ สำหรับประเทศมาเลเซีย มีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการตามศูนย์การค้าหลักๆ จำนวนทั้งสิ้น 17 สาขา ในประเทศอินโดนีเซีย มีร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการจำนวน 2 สาขา

และเพื่อให้การดำเนินงานด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารของร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาเป็นหนึ่งเดียวกัน บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก่อตั้งศูนย์กลางกระจายสินค้า (ครัวกลาง) บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตร ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในปี 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทั้งของสด เนื้อสัตว์ ผัก และวัตถุดิบต่างๆ ไปยังร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและร้านอาหารมากกว่า 3,000 คน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคาลกร โดยสร้างศูนย์ฝึกอบรมบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นตึกขนาด 4 ชั้น บนพื้นที่ขนาด 4,000 ตารางเมตร บนถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานประจำสาขา พร้อมห้องครัวและร้านอาหารจำลองเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ฝึกทำงานจริงก่อนเริ่มปฎิบัติงานยังสาขา นอกจากนี้ ยังสร้างห้องพักพนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานสาขาประจำต่างจังหวัดได้มีที่พักค้างระหว่างการฝึกอบรมอีกด้วย

นอกเหนือจากความสำคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ แล้ว ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ของคนไทย ตั้งอยู่ในประเทศไทย บริหารงานโดยคนไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น

Milestone

ปี 2539 หลังจากเปิดมาได้ปีที่ 7 ก็ได้มีบาร์บีกอน เจ้ามังกรตัวเขียวตัวแทนสัญลักษณ์แบรนด์มาเป็น 1 ในครอบครัวบาร์บีคิวพลาซ่า

ปี 2548 เปิดสาขาครบ 50 สาขา

เปิดสาขาแรกที่ประเทศมาเลเซีย ที่ 1 Utama เมือง Kuala Lumpur โดยร่วมทุนกับบริษัท ดับเบิ้ลเอ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (W.A.Food Holdings SDN. BHD.)  เพื่อเปิดร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในประเทศมาเลเซีย

ปี 2551 ศูนย์กลางกระจายสินค้า (ครัวกลาง) ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  อ.คลองหลวง            จ.ปทุมธานี มีพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายวัตถุดิบไปยังร้านอาหารสาขาต่างๆทั่วประเทศ ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการขนส่งที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ปี 2554 เปลี่ยนโลโก้แบรนด์จุ่มแซ่บฮัทจากเดิมเป็นแบบใหม่

ปี 2555 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบาร์บีคิวพลาซ่า บนถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ

ฉลองครบรอบ 25 ปี ของบริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด พร้อมฉลองเปิดสาขาครบ 91 แห่ง ทั่วประเทศ

ปี 2555 ปรับโฉมบาร์บีกอนให้ดูทันสมัยขึ้น

ปี 2556 เปิดศูนย์กลางกระจายสินค้า (ครัวกลาง) ในประเทศมาเลเซีย ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายวัตถุดิบไปยังร้านอาหารสาขา สามารถรองรับฐานการผลิตได้ถึง 20 สาขา

  เปิดบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาแรกในกรุงจาการ์ต้า ที่ Puri Indra Mall   ประเทศอินโดนีเซีย โดยร่วมทุนกับบริษัท การยา มันนา จำกัด (PT. KARYA MANNA)

ปี 2556 เปลี่ยนโลโก้บาร์บีคิวพลาซ่าจากเดิมเป็นแบบใหม่ 

ปี 2557 ฉลองครอบรอบเปิดสาขาครบ 100 แห่ง

ปี 2557 แถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ฮ็อทสตาร์ นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน

ปี 2558 เปิดร้านฮ็อทสตาร์ร้านแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้า  ดิ เอ็มควอเทียร์  (The EmQuartier) สุขุมวิท ซอย 35 ชั้น B พร้อมแนะนำสองเมนูไฮไลท์ ไก่ทอดชิ้นใหญ่ไซส์ XXL ขนาดใหญ่เท่าหน้า และฮ็อทสตาร์ เลมอนเนด น้ำมะนาวสีฟ้า