ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท

ktc

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC

ทุกๆ 1,000 คะแนน สามารถแทนเงินสด 100 บาทได้ที่บาร์บีคิวพลาซ่าและจุ่มแซ่บฮัท

เงื่อนไขการร่วมรายการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve ที่มีคะแนนสะสม 

• ยกเว้นบัตร KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

• ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ.-31 ธ.ค.58

• คะแนนสะสม Forever Rewards จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด

• คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้

• เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

• มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระส่วนด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น และสำหรับบัตร KTC CASH Revolve ต้องชำระมูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมด้วยเงินสดเท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
สอบถามรายละเอียด 0-2665-5530
www.ktc.co.th
Previous Post
Next Post
Promotion