ให้ความสุขที่มากกว่ากับ “ชุดบาร์บีคิวพาให้”

promotion-food

promotion-food

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
 • รายการอาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ชุดบาร์บีคิวพาให้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 • ชุดบาร์บีคิวพาให้ไม่สามารถใช้ส่วนลดจากบัตรบาร์บีกอนคลับได้ แต่ลูกค้ายังคงได้รับคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ตามปกติ
 • ลูกค้าสามารถซื้อซอสโมมิดาเระในราคา 35 บาทได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่ต้องสั่งชุดบาร์บีคิวพาให้ก่อน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพที่ปรากฏใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

promotion-food

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • สามารถใช้คูปองนี้ได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • รับคูปองเงินสด 50 บาท สำหรับใช้ในวันถัดไปเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบาร์บีกอนคลับที่สั่งชุดบาร์บีคิวพาให้ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกหมายเลขที่ระบุไว้ในคูปองเท่านั้น
 • กรุณาแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์พร้อมแสดงคูปองและบัตรสมาชิกต่อพนักงานเมื่อเรียกชำระเงิน
 • คูปองนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บคูปองของลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการทำสำเนา ชำรุด ลบเลือนหรือไม่สมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับคูปองในทุกรณี • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองดังกล่าวเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบาร์บีกอนคลับเท่านั้น

promotion-food

เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING และ บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเป็น E-Coupon ฉบับใหม่ หรือ โอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERIAL GOLD, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และ บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าบริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือที่ KTC PHONE 02 123 5000 (ARRDN-058)
Previous Post
Promotion