บอกรักแม่รูปแบบใหม่ด้วย “ชุดมาลัยคล้องใจแม่”

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-13 ส.ค.61 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
 • ชุดมาลัยคล้องใจแม่ สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น
 • ชุดมาลัยคล้องใจแม่ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดราคาชุดมาลัยคล้องใจแม่ได้ แต่ยังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ
 • ภาพที่ปรากฏใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ จะทำการเลือกภาพที่โดนใจคณะกรรมการ จำนวน 5 ภาพจากภาพที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโพสต์รูปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะบน Fanpage BarBQ Plaza Thailand ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
 • ผู้ชนะจะต้องติดต่อรายงานตัวเพื่อยืนยันรับของรางวัลผ่านทาง Inbox เข้ามาที่ Fanpage BarBQ Plaza Thailand ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 หากไม่มีการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ใช้ภาพดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือใช้ประโยชน์กับธุรกิจตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นการละเมิดและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • ของรางวัล Gift Voucher รับประทานอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,000 บาท
 • ของรางวัลมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ไม่สามารถร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Previous Post
Promotion