สิทธิพิเศษบัตรสมาชิก

15967080_1513460325349642_1493606767_o

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (Gon’s Friend) 69 บาท อายุบัตร 1 ปี นับจากเดือนที่สมัคร

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • สมาชิก Gon’s  Buddy รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • สมาชิก Gon’s  Family รับส่วนลด 15% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • รับคะแนนสะสม
 • ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท
 • ประหยัดสูงสุด 20% เมื่อสั่งอาหารชุดสมาชิก (อร่อยเต็มอิ่ม หรือ อร่อยเต็มเตา)
 • รับสิทธิประโยชน์ในเดือนเกิด
 • ประหยัดสูงสุด 35% เมื่อสั่งชุดเบิร์ธเดย์เฮฮา (หมูหรือเนื้อ)
 • รับคะแนนคูณ 2 เมื่อสมาชิกใช้บริการในเดือนเกิด (คะแนนที่ได้รับคิดจากยอดชำระเงินหลังหักส่วนลดแล้ว)
 • กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการชำระเงิน

วิธีการให้คะแนน

 • ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • คะแนนที่ได้รับคิดจากยอดชำระเงินสุทธิ (จ่ายด้วยเงินสด,บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) หลังจากหักรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ส่วนลดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด, บัตรลดทุกชนิด, บัตรของขวัญทุกชนิด แลกคะแนนสะสมออกก่อนแล้วจึงจะนำมาคิดคะแนน
 • บัตรสมาชิกเป็นบัตรสะสมคะแนน เศษของยอดเงินในแต่ละใบเสร็จไม่สามารถนำมาคิดคะแนนหรือไม่สามารถนำมารวมเพื่อแลกคะแนนได้ และไม่สามารถให้ส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • คะแนนสะสมในแต่ละบัตรไม่สามารถนำไปรวมกับบัตรอื่น เพื่อแลกรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆได้
 • สามารถสะสมคะแนนและแลกรับสิทธิประโยชน์ได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สิทธิพิเศษในเดือนเกิดสำหรับสมาชิกบัตร

 • เพียงนำบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน รับสิทธิ์สั่งเมนูชุด เบิร์ธเดย์เฮฮา (หมู/เนื้อ) ได้ในราคาพิเศษ ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเกิดของสมาชิก ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
 • สมาชิก 1 ท่าน รับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งต่อปี เฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิกที่บัตรยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • กรณีสมัครสมาชิกตรงกับเดือนเกิด สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ทันทีจากสาขาที่สมัคร
 • ได้รับคะแนนคูณ 2 เมื่อสมาชิกใช้บริการในเดือนเกิด (คะแนนที่ได้รับคิดจากยอดชำระเงินหลังหักส่วนลดแล้ว)

สะสมยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษยิ่งขึ้น

 • บัตรสมาชิก Gon’s friend สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ และมียอดใช้จ่ายระหว่าง 0-5,999 บาท ภายใน 1 ปี
 • บัตรสมาชิก Gon’s Buddy สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายระหว่าง 6,000 – 29,999 ภายใน 1 ปี
 • บัตรสมาชิก Gon’s Family สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป ภายใน 1 ปี

วิธีการตรวจสอบคะแนนและเงื่อนไขการใช้บัตร

ตรวจสอบคะแนนและเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิกได้ที่ www.BarBQPlaza.com หรือ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพร้อมคะแนนสะสม ได้ที่ท้ายใบเสร็จร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • ค่าธรรมเนียม 69 บาท หรือใช้คะแนนแลก 690 คะแนน
 • อายุบัตร 1 ปี โดยสามารถต่ออายุบัตรล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ต่ออายุบัตรสมาชิกที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา โดยต้องมีบัตรสมาชิกเดิมมาแสดงทุกครั้งเพื่อการโอนข้อมูลในบัตร (กรณีไม่มีบัตรเดิมมาแสดง บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนข้อมูลได้)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนคะแนนสะสมเฉพาะการต่ออายุบัตรภายใน 3 เดือน หลังจากบัตรหมดอายุเท่านั้น

กรณีบัตรหาย

 • กรุณาแจ้งอายัดบัตรสมาชิก มายังศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 575 1001 โทรสาร 02 575 1113 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. เพื่อป้องกันสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก
 • กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคะแนนที่มีอยู่ในบัตรที่มีผู้อื่นนำมาใช้แลกคะแนน
 • สมาชิกติดต่อทำบัตรใหม่ได้ทุกสาขา โดยกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าบัตรใหม่ 69 บาท รับบัตรได้ทันที บริษัทฯจะโอนข้อมูลและคะแนนสะสมเดิมที่มีอยู่เข้าบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

กรณีบัตรชำรุด/เสียหาย

 • กรณีบัตรชำรุดสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ทุกสาขาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่สมาชิกจะต้องนำบัตรที่ชำรุดมาแสดงและกรอกแบบฟอร์มที่สาขา โดยกำหนดวันหมดอายุของบัตรใหม่จะเท่ากับบัตรเดิม บริษัทจะทำการเปลี่ยนข้อมูลและคะแนนสะสมจากบัตรเดิมไปบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในแบบฟอร์ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำบัตรใหม่ให้เฉพาะ กรณีบัตรชำรุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิกบัตร

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
  ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที

กรณีบัตรเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

กรุณาส่งสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ที่  ศูนย์บริการลูกค้า

โทรสาร 02 575 1113 หรือ E-Mail : CRM@foodpassion.co.th

บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

Previous Post
Next Post
Member