Promotion

ไข่เค็มไชโย!! เปิดรสชาติใหม่กับ 7 เมนูไข่เค็ม

เงื่อนไข  • ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.–31 ส.ค.61 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้ • รายการอาหารชุดไข่เค็มไชโยไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น • กรณีเมนูทานเล่นที่ให้เลือกชนิดใดหมดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้เลือกรับเมนูที่ยังมีอยู่ • บัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดราคาอาหารชุดไข่เค็มไชโยได้ แต่ยังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ  • ภาพที่ปรากฏใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไข • ระยะเวอ่านต่อ...

Promotion อื่น ๆ