Promotion

ฟินเว่อร์ฮัทเจอก้อน

เงื่อนไขโปรโมชั่น – ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 20 พ.ค. 2562 – รายการส่งเสริมการขายมีจำหน่าย ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เฉพาะสาขาที่ให้บริการกระทะทองเท่านั้น  – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้ – รายการอาหารโปรโมชั่น ฟินเว่อร์ฮัทเจอก้อน ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น – บัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดราคาอาหาร โปรโมชั่น ฟินเว่อร์ฮัทเจอก้อนได้ แต่สมาชิกยังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ – ลูกค้าสามารถซื้อเมนูพิซซ่าสติ๊ก 99 บาท, เกี๊ยวซ่าไก่นิวออร์ลีนส์ 89 บาท, เบคอนฮาวายเอี้ยนซันเด 7อ่านต่อ...

Promotion อื่น ๆ